U19 moterų estafetės / U19 Women’s Relay

U19 vyrų estafetės / U19 Men’s Relay

U19 moterų asmeninės varžybos / U19 Women’s individual

U19 vyrų asmeninės varžybos / U19 Men’s individual

U19 mišrios estafetės / U19 Mixed Relay